Welkom op taallog.nl

BEGIN Wat is taal?

- Taal is een communicatiemiddel bestaand uit een samenhangend geheel van informatie-eenheden.

- De altijd geldende kenmerken van informatie zijn wellicht:
   - informatie heeft een onwerkelijk karakter (bv. beeld, geluid, reuk, smaak, gevoel)
   - informatie bestaat uit verplaatste deeltjes
   - informatie betreft buiten-verplaatsing, zodat informatie in beginsel kan worden opgemerkt/waargenomen
   - informatie veroorzaakt en is daardoor (aan)sturend

- Vanwege het (aan)sturend karakter van informatie, gebruiken we informatie binnen (door ons ontworpen) talen 
     om onze wereld aan te sturen.
     De informatie-eenheden binnen veel talen stellen begrippen voor van de door ons ervaren werkelijkheid.

- Wanneer een taal bestaat uit samenhangende begrippen, lijkt het logisch om op zoek te gaan naar patronen van 
     samenhangende begrippen, welke verondersteld worden een weergave te zijn van de werkelijkheid zoals 
     die door levende wezens beleefd wordt.

- Voorbeelden van talen zijn:

       - Bijbeltaal
       - DNA-taal
       - ambtelijke taal
       - antieke taal
       - babytaal
       - bargoens
       - beeldentaal
       - begrijpelijke taal
       - bloementaal
       - braille
       - cultuurtaal
       - danstaal
       - dialect
       - dierentaal
       - dode taal
       - filmtaal
       - financiƫle taal
       - formele taal
       - gabbertaal
       - gebarentaal
       - geboortetaal
       - geheimtaal
       - genentaal
       - geschreven taal
       - gesproken taal
       - gettotaal
       - geurtaal
       - gewesttaal
       - gewonemensentaal
       - gezinstaal
       - gogentaal
       - groepstaal
       - grotemensentaal
       - huistaal
       - informatieve taal
       - jargon
       - jip-en-janneketaal
       - jongerentaal
       - juridische taal
       - kerktaal
       - kindertaal
       - klassieke taal
       - kunstmatige taal
       - landstaal
       - lekentaal
       - levende taal
       - lichaamstaal
       - liefdestaal
       - literaire taal
       - machinetaal
       - mensentaal
       - metataal
       - migrantentaal
       - mimiek
       - moderne taal
       - moedertaal
       - muziektaal
       - natuurlijke taal
       - objecttaal
       - oertaal
       - omgangstaal
       - oude taal
       - platte taal
       - politieke taal
       - programmeertaal
       - rechtstaal
       - reclametaal
       - religieuze taal
       - salontaal
       - slang
       - spreektaal
       - straattaal
       - streektaal
       - subcultuurtaal
       - taal van de bloemen
       - taal van de straat
       - taal van je armen
       - taal van je benen
       - taal van je billen
       - taal van je gezicht
       - taal van je handen
       - taal van je lichaam
       - taal van je mond
       - taal van je neus
       - taal van je ogen
       - taal van je oren
       - taal van je vingers
       - taal van je voeten
       - taal van je wenkbrauwen
       - taal van de muziek
       - televisietaal
       - thuistaal
       - vaktaal
       - vingertaal
       - volkstaal
       - vreemde taal
       - wegwerptaal
       - wereldtaal
       - werktaal
       - zustertaal

END  Wat is taal?

BEGIN Een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen.

- Als levende levens bezitten we het vermogen om binnen de werkelijkheid belangrijke fenomenen te onderscheiden,
   namelijk de basisfenomenen die binnen ons denken en voelen worden voorgesteld als basisbegrippen.
   Misschien bestaat er een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen.

- Waarom zou je een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen willen?

- Een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen is een schema met de verschillende basisbegrippen van
   een onderwerp, algemeen toepasbaar bij een persoonlijke - en/of met anderen gedeelde voorstelling, 
   vertelling of beschrijving van een onderwerp.

- Een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen kan behulpzaam zijn bij het lezen, denken, voorstellen
   en werken.

- Een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen kan behulpzaam zijn bij het onderling begrijpen van
   elkaar, alsook bij het begrip opbrengen voor elkaar.
   Voorwaarden is wel dat het algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen voldoende aannemelijk
   en/of juist is voor degenen die het model hanteren.

- Mensen en dieren lijken toegerust met een aangeboren besef van een algemeen geldend indelingsmodel voor
     basisbegrippen en/of met het vermogen om zich dit algemeen geldend indelingsmodel snel en gemakkelijk
     eigen te maken.

- Het lijkt aannemelijk dat mens en dier een vergelijkbaar begrip/besef hebben van de basiskenmerken:
   - materie
   - ruimte
   - tijd
   - energie
- Het lijkt ook aannemelijk dat mens en dier een vergelijkbaar begrip/besef hebben van deze basiskenmerkwaarden.

- Je zou op zoek kunnen gaan hoe een algemeen geldend indelingsmodel er misschien uit zou kunnen zien en hoe je
   dit indelingsmodel opgebouwd zou kunnen denken.

END  Een algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen.

BEGIN Het MRTE-indelingsmodel

- Het experimentele amateuristische MRTE-indelingsmodel is gedurende een aantal decennia afgeleid van een aantal
   bestaande indelingsprincipes, waarbij een klein aantal belangstellende mensen, deels professionals, hebben
   bijgedragen door middel van commentaar.

- Het MRTE-indelingsmodel betreft een experimenteel amateuristisch project in blijvende ontwikkeling, ter
   idee-vorming.

- Toelichtingen bij het MRTE-indelingsmodel kunnen onmogelijk geschreven worden vanuit exacte kennis van een
        algemeen geldend indelingsmodel voor basisbegrippen, de toelichtingen kunnen alleen gelezen
        worden als: "(heel) misschien zou je kunnen denken in deze richting."

- De 4 basiskenmerken met elk 4 basiskenmerkwaarden betreffen een 4x4 indeling, namelijk 4x4 paren.
   Een paar betreft het:
     - het beschouwde en
     - de beschouwer of maatstaf

   - basiskenmerken:   wel - of niet verandering van plaats, aangeduid met W en N
   - basiskenmerkwaarden: wel - of niet verschil  van plaats, aangeduid met bi en bu (binnen en buiten)

- Uitgeschreven voor de basiskenmerken:
        - materie: NN
        - ruimte: NW
        - tijd:  WN
        - energie: WW

- Binnen het MRTE-indelingsmodel worden "4 altijd geldende kenmerken voor informatie" onderscheiden.

- De 4 samenhangende basiskenmerkwaarden per basiskenmerk worden beschouwd als archetypische cycli.

- De toelichting bij het MRTE-indelingsmodel voor basale begrippen staat onder meer in:
   - https://www.wawawawa.net/toelichting_2.htm
   - https://www.wawawawa.net/kenmerken_van_informatie.html
   - https://informatie.click/informatie.html

- Wat kun je met het MRTE-indelingsmodel?
   - Het MRTE-indelingsmodel kan een dienen als model waarmee je begrippen kunt analyseren, begrijpen
      en weergeven.
   - Het MRTE-indelingsmodel is uitgewerkt tot (een model voor) een online systematisch woordenboek.
   - Binnen de woordenlijsten staan klikbare zoektermen, waarmee je binnen verschillende websites, vaak
        databanken, kunt zoeken: (een model voor) een ontsluitingssysteem voor informatie.

END  Het MRTE-indelingsmodel

MRTE-redactie
info@mrte.info