Godsvisies

God is geen wezen en God is nooit een wezen geweest, God als wezen bestaat enkel binnen onze verbeelding.

Dat wij bepaalde fenomenen uit heden en verleden voorstellen als het werk van God of goden, is een manier -
  of stijl van vertellen die aansluit bij onze leefwereld: mensen en dieren met een hiƫrarchische indeling.

  Tevens biedt deze vertelwijze de mogelijkheid dat wij invloed zouden kunnen hebben op alle fenomenen die ons
      omringen, bijvoorbeeld door God of goden gunstig te stemmen, door bv.:
      - aan Hem - of aan hen offers te brengen
      - bij Hem - of bij hen godsdienstige bijeenkomsten met godsdienstige rituelen te houden
      - door Hem - of door hen gewenst moreel goed gedrag
      - tot Hem - of tot hen te bidden
      - voor Hem - of voor hen te zingen

  Het geloof in Hem of hen kan ons geruststelling en troost bieden en soms ook een zwak - of sterk geloof in
    een leven na onze dood, alsook de steun van onze mede gelovigen.

  Maar God of goden blijken ons niet te helpen bij echte zware kwesties en problemen.

Het geloof in God of goden kon - en kan soms wel goed functioneren om (even) verder te kunnen met (over)leven.

Ook zonder God of goden blijft er genoeg mysterie over.
Een fundamenteel begrip dat veel overeenkomsten lijkt te hebben met aan God of goden toegedichte werken is het
  begrip "informatie", waarvan ook niemand (exact) kan vertellen wat het is.
  Informatie is zeker niet alleen "kennis" of "toegevoegde kennis".
  Onze hele complexe wereld lijkt gestuurd door allerlei soorten informatie.

Wat zijn de wezenlijke altijd geldende kenmerken van informatie?

Binnen het MRTE-indelingsmodel wordt een poging ondernomen om de wezenlijke altijd geldende kenmerken van
    informatie te duiden.
    Het MRTE-indelingsmodel is een experimenteel amateuristisch project in blijvende ontwikkeling.
    Elk van de vier wezenlijke altijd geldende kenmerken van informatie vallen binnen het domein van:
    - M: Materie
    - R: Ruimte
    - T: Tijd
    - E: Energie
    De vier wezenlijke altijd geldende kenmerken van informatie lijken veel op de kenmerken die aan God of
     goden worden toegedicht.
    De vier wezenlijke altijd geldende kenmerken van informatie zijn:
     - binnen M: een abstract - of onwerkelijk karakter, bv. beeld, geluid, straling, elektriciteit, chemie
     - binnen R: de verplaatste deeltjes
     - binnen T: de buitenverplaatsing en daarmee in beginsel waarneembaar en/of (aan)stuurbaar
     - binnen E: oorzaak en daarmee (aan)sturend, met bv. kennis als oorzaak en/of gevolg, in beginsel
           is informatie de oorzaak van alles.

Kennis en toepassing van de verschillende soorten informatie bieden mogelijkheden om onze leefwereld in te richten.

Een belangrijke leefregel binnen veel religies en ethiek is het bekende wederkerigheidsbeginsel of Gulden leefregel:
  "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."

Soms zou je wensen dat er (aan)sturing en toezicht is door een hemelse persoonlijke God of goden, maar feitelijk
   bestaat de (aan)sturing en het toezicht uit gekozen - of opgedrongen wereldlijk gezag.

Snelle, eenvoudige en efficiƫnte toegang tot in beginsel veel informatie, met of zonder de hulp van AI, kan bv.
    binnen een "informatie ontsluitingssysteem", een simpel voorbeeld is: https://www.vind.click

MRTE-redactie
info@mrte.info