Ecosia Oceanhero Ekoru

Akkadisch Akkadisch Akkadisch
Algonkin Algonkin Algonkin
Algonquin Algonquin Algonquin
Angelsaksisch Angelsaksisch Angelsaksisch
Antilliaans Antilliaans Antilliaans
Bantoetaal Bantoetaal Bantoetaal
Bijbeltaal Bijbeltaal Bijbeltaal
Bretons Bretons Bretons
Bulgaars Bulgaars Bulgaars
Chinees Chinees Chinees
Cockney Cockney Cockney
DNA-taal DNA-taal DNA-taal
Diets Diets Diets
Duits Duits Duits
Esperanto Esperanto Esperanto
Frans Frans Frans
Fries Fries Fries
Grieks Grieks Grieks
Hebreeuws Hebreeuws Hebreeuws
Hongaars Hongaars Hongaars
Hoogduits Hoogduits Hoogduits
Hooghollands Hooghollands Hooghollands
Ido Ido Ido
Indo-Europees Indo-Europees Indo-Europees
Indo-Germaans Indo-Germaans Indo-Germaans
Indo-Iraans Indo-Iraans Indo-Iraans
Ingveoons Ingveoons Ingveoons
Italiaans Italiaans Italiaans
Keltisch Keltisch Keltisch
Koptisch Koptisch Koptisch
Latijns Latijns Latijns
Limburgs Limburgs Limburgs
Maleis Maleis Maleis
Mandarijn Mandarijn Mandarijn
Mandarijnenchinees Mandarijnenchinees Mandarijnenchinees
Marollentaal Marollentaal Marollentaal
Marols Marols Marols
Middelnederlands Middelnederlands Middelnederlands
Nahuatl Nahuatl Nahuatl
Neder-Duits Neder-Duits Neder-Duits
Neder-Engels Neder-Engels Neder-Engels
Nederduits Nederduits Nederduits
Nederlands Nederlands Nederlands
Noord-Nederlands Noord-Nederlands Noord-Nederlands
Occidental Occidental Occidental
Oergermaans Oergermaans Oergermaans
Oernoords Oernoords Oernoords
Oudamsterdams Oudamsterdams Oudamsterdams
Oudantwerps Oudantwerps Oudantwerps
Oudengels Oudengels Oudengels
Oudfrankisch Oudfrankisch Oudfrankisch
Oudfrans Oudfrans Oudfrans
Oudfries Oudfries Oudfries
Oudgermaans Oudgermaans Oudgermaans
Oudgrieks Oudgrieks Oudgrieks
Oudhollands Oudhollands Oudhollands
Oudjavaans Oudjavaans Oudjavaans
Oudnederfrankisch Oudnederfrankisch Oudnederfrankisch
Oudnederlands Oudnederlands Oudnederlands
Oudnoords Oudnoords Oudnoords
Oudnoors Oudnoors Oudnoors
Oudnovgorods Oudnovgorods Oudnovgorods
Oudoostnoords Oudoostnoords Oudoostnoords
Oudpruisisch Oudpruisisch Oudpruisisch
Oudrussisch Oudrussisch Oudrussisch
Oudsaksisch Oudsaksisch Oudsaksisch
Oudvlaams Oudvlaams Oudvlaams
Oudzweeds Oudzweeds Oudzweeds
Poldernederlands Poldernederlands Poldernederlands
Pontisch Pontisch Pontisch
Pre-Grieks Pre-Grieks Pre-Grieks
Pre-Indo-Europees Pre-Indo-Europees Pre-Indo-Europees
Proto-Grieks Proto-Grieks Proto-Grieks
Proto-Indo-Europees Proto-Indo-Europees Proto-Indo-Europees
Proto-Indo-Iraans Proto-Indo-Iraans Proto-Indo-Iraans
Provençaals Provençaals Provençaals
Riffijns Riffijns Riffijns
Russisch Russisch Russisch
Sanskriet Sanskriet Sanskriet
Semitisch Semitisch Semitisch
Spaans Spaans Spaans
Standaardduits Standaardduits Standaardduits
Standaardengels Standaardengels Standaardengels
Standaardfrans Standaardfrans Standaardfrans
Standaardfries Standaardfries Standaardfries
Standaardnederlands Standaardnederlands Standaardnederlands
Standaardnoors Standaardnoors Standaardnoors
Standaardzweeds Standaardzweeds Standaardzweeds
Stellingwerfs Stellingwerfs Stellingwerfs
Tarifiet Tarifiet Tarifiet
Tarifit Tarifit Tarifit
Tmazight Tmazight Tmazight
Verkavelingsvlaams Verkavelingsvlaams Verkavelingsvlaams
Vlaams Vlaams Vlaams
Waals Waals Waals
Xhosa Xhosa Xhosa
Zuid-Nederlands Zuid-Nederlands Zuid-Nederlands
accent accent accent
ambtelijke_taal ambtelijke_taal ambtelijke_taal
antieke_taal antieke_taal antieke_taal
argot argot argot
babytaal babytaal babytaal
bargoens bargoens bargoens
beeldende_talen beeldende_talen beeldende_talen
beeldentaal beeldentaal beeldentaal
begrijpelijke_taal begrijpelijke_taal begrijpelijke_taal
bilinguïsme bilinguïsme bilinguïsme
bloemenspraak bloemenspraak bloemenspraak
bloementaal bloementaal bloementaal
boerenspraak boerenspraak boerenspraak
braille braille braille
chirologie chirologie chirologie
creools creools creools
cultuurtaal cultuurtaal cultuurtaal
dactylologie dactylologie dactylologie
danstaal danstaal danstaal
dialect dialect dialect
dierentaal dierentaal dierentaal
dode_taal dode_taal dode_taal
esperantist esperantist esperantist
filmtaal filmtaal filmtaal
financiële_taal financiële_taal financiële_taal
formalisme formalisme formalisme
formele_taal formele_taal formele_taal
gabbertaal gabbertaal gabbertaal
gauwdieventaal gauwdieventaal gauwdieventaal
gebarentaal gebarentaal gebarentaal
geboortetaal geboortetaal geboortetaal
geheimtaal geheimtaal geheimtaal
geldtaal geldtaal geldtaal
genentaal genentaal genentaal
geschreven_taal geschreven_taal geschreven_taal
gesproken_taal gesproken_taal gesproken_taal
gettotaal gettotaal gettotaal
geurtaal geurtaal geurtaal
gewestspraak gewestspraak gewestspraak
gewesttaal gewesttaal gewesttaal
gewonemensentaal gewonemensentaal gewonemensentaal
gezinstaal gezinstaal gezinstaal
gogentaal gogentaal gogentaal
groepstaal groepstaal groepstaal
grotemensentaal grotemensentaal grotemensentaal
handspraak handspraak handspraak
huistaal huistaal huistaal
idiolect idiolect idiolect
informatieve_taal informatieve_taal informatieve_taal
jargon jargon jargon
jargonaut jargonaut jargonaut
jargoneer jargoneer jargoneer
jargonist jargonist jargonist
jip-en-janneketaal jip-en-janneketaal jip-en-janneketaal
jongerentaal jongerentaal jongerentaal
juridische_taal juridische_taal juridische_taal
kerktaal kerktaal kerktaal
kindertaal kindertaal kindertaal
klassieke_taal klassieke_taal klassieke_taal
koine koine koine
kunstmatige_taal kunstmatige_taal kunstmatige_taal
landstaal landstaal landstaal
lekentaal lekentaal lekentaal
levende_taal levende_taal levende_taal
lichaamstaal lichaamstaal lichaamstaal
liefdestaal liefdestaal liefdestaal
lingo lingo lingo
lingua_franca lingua_franca lingua_franca
literaire_taal literaire_taal literaire_taal
literatuurtaal literatuurtaal literatuurtaal
machinetaal machinetaal machinetaal
mensentaal mensentaal mensentaal
metataal metataal metataal
middelnederlands middelnederlands middelnederlands
migrantentaal migrantentaal migrantentaal
mimiek mimiek mimiek
moderne_taal moderne_taal moderne_taal
moederspraak moederspraak moederspraak
moedertaal moedertaal moedertaal
monnikenlatijn monnikenlatijn monnikenlatijn
muziek muziek muziek
muziektaal muziektaal muziektaal
natuurlijke_taal natuurlijke_taal natuurlijke_taal
newspeak newspeak newspeak
nieuwspraak nieuwspraak nieuwspraak
objecttaal objecttaal objecttaal
oertaal oertaal oertaal
omgangstaal omgangstaal omgangstaal
ontaal ontaal ontaal
oude_taal oude_taal oude_taal
oudnederlands oudnederlands oudnederlands
platte_taal platte_taal platte_taal
politieke_taal politieke_taal politieke_taal
polyglot polyglot polyglot
programmeertaal programmeertaal programmeertaal
rechtstaal rechtstaal rechtstaal
reclametaal reclametaal reclametaal
regiolect regiolect regiolect
religieuze_taal religieuze_taal religieuze_taal
salontaal salontaal salontaal
schoolduits schoolduits schoolduits
schoolengels schoolengels schoolengels
schoolfrans schoolfrans schoolfrans
schooltaal schooltaal schooltaal
seinsysteem seinsysteem seinsysteem
slang slang slang
sociolect sociolect sociolect
spitsboeventaal spitsboeventaal spitsboeventaal
spreektaal spreektaal spreektaal
standaardnederlands standaardnederlands standaardnederlands
straattaal straattaal straattaal
streektaal streektaal streektaal
subcultuurtaal subcultuurtaal subcultuurtaal
taal taal taal
taal_van_de_bloemen taal_van_de_bloemen taal_van_de_bloemen
taal_van_de_straat taal_van_de_straat taal_van_de_straat
taal_van_je_armen taal_van_je_armen taal_van_je_armen
taal_van_je_benen taal_van_je_benen taal_van_je_benen
taal_van_je_billen taal_van_je_billen taal_van_je_billen
taal_van_je_gezicht taal_van_je_gezicht taal_van_je_gezicht
taal_van_je_handen taal_van_je_handen taal_van_je_handen
taal_van_je_lichaam taal_van_je_lichaam taal_van_je_lichaam
taal_van_je_mond taal_van_je_mond taal_van_je_mond
taal_van_je_neus taal_van_je_neus taal_van_je_neus
taal_van_je_ogen taal_van_je_ogen taal_van_je_ogen
taal_van_je_oren taal_van_je_oren taal_van_je_oren
taal_van_je_vingers taal_van_je_vingers taal_van_je_vingers
taal_van_je_voeten taal_van_je_voeten taal_van_je_voeten
taal_van_je_wenkbrauwen taal_van_je_wenkbrauwen taal_van_je_wenkbrauwen
taal_van_muziek taal_van_muziek taal_van_muziek
taligheid taligheid taligheid
televisietaal televisietaal televisietaal
terminologie terminologie terminologie
thuistaal thuistaal thuistaal
tong tong tong
tongval tongval tongval
tweetaligheid tweetaligheid tweetaligheid
vakjargon vakjargon vakjargon
vaktaal vaktaal vaktaal
vakterminologie vakterminologie vakterminologie
veeltaligheid veeltaligheid veeltaligheid
vingerspraak vingerspraak vingerspraak
vingertaal vingertaal vingertaal
volksspraak volksspraak volksspraak
volkstaal volkstaal volkstaal
vormenspraak vormenspraak vormenspraak
vreemde_taal vreemde_taal vreemde_taal
wantaal wantaal wantaal
wegwerptaal wegwerptaal wegwerptaal
wereldhulptaal wereldhulptaal wereldhulptaal
wereldtaal wereldtaal wereldtaal
werktaal werktaal werktaal
zustertaal zustertaal zustertaal